Podmínky účasti a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBA

 1.1 Přihláška k účasti na víkendovém kurzu Terapie láskou září konající se 13.-15. 9. 2019 (dále jen akci) se podává formou online formuláře umístěného na našich webových stránkách. Vyplněním a odesláním online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa na akci.

1.2 Přihlášku závazně potvrdíte zaplacením částky 6.800,-Kč na číslo účtu 7778674833/2010 (společnost Unsited s.r.o. IČO: 06158838) a uvedením e-mailové adresy do předmětu platby. Bez přijaté platby na náš účet je přihláška vedena pouze jako evidenční a přednost budou mít klienti, kteří ji uhradili.

1.3 Přejete-li si potvrdit, že Vaše platba přišla úspěšně na náš účet, napište nám to prosím emailem na info@svetnice.com

 

2. STORNO PODMÍNKY

 2.1 Při zrušení rezervace do 14 kalendářních dnů (včetně) před začátkem zahájení programu Svět.nice vracíme zpět 50% z přijaté platby

2.2 Při zrušení rezervace v době kratší než 14 kalendářních dnů před začátkem zahájení programu Svět.nice na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů je částka nevratná.

2.3 V případě, že máme na pobyt náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou částku.

 

3. ZDRAVOTNÍ STAV A ODPOVĚDNOST

 3.1 Akce není náhražkou za lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo má jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník také stvrzuje, že neužívá žádná psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2 Účast na akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

1/2

3.3 Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací.

 

 

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

4.1 Společnost Unsited s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu ze závažných organizačních důvodů. Společnost Unsited s.r.o. se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě zrušení kurzu bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši. V případě změmy lektora, data či místa konání bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši, pokud o to požádá před začátkem kurzu.

 

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví společnosti Unsited s.r.o., s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity společností Unsited s.r.o. pouze za účelem marketingu, pro seznamy kontaktů rozesílané účastníkům akce, pro zpracování statistických údajů, pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do poznámky přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později.

5.2 Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze společnosti Unsited s.r.o. s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

 

7. GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) vás chceme tímto také informovat o rozsahu zpracování jejich osobních údajů: Abychom vám mohli poskytovat své služby, zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, email a telefonní číslo, případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu, a to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu. Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebujeme Vás informovat o případné změně termínů, zasílat Vám potřebné informace apod. Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě. Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.